Укрспецстроймонтаж
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!
"Укрспецстроймонтаж" -
лидер, которому доверяют!

Проведення чергових Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2014 року

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

  1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Українське спеціальне будівельно-монтажне управління «Укрспецбудмонтаж»

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14071268

1.4. Місцезнаходження емітента

61052, м. Харків, вул. Слов’янська, 8

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

057 734-95-80 (т/ф)

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ussm-kharkiv@yandex.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

l         

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Відомості про зміну складу посадових осіб

 

  1. 2.        Текст повідомлення

 

Посадова особа Голова наглядової ради Войтюк Юрій Васильович переобрано на ту саму посаду 25.04.2014р.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особа володiє 33,488% в статутному капiталi емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який подовжено термін повноважень особи - 5 років згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років – Голова наглядової ради.

Рiшення про обрання Членом наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 19 вiд 25.04.2014р.)

 

Посадова особа Член наглядової ради Войтюк Володимир Юрійович переобрано на ту саму посаду 25.04.2014р.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особа володiє 4,106% в статутному капiталi емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який подовжено термін повноважень особи - 5 років згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років – Член наглядової ради.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 19 вiд 25.04.2014р.).

 

Посадова особа Член наглядової ради Химич Володимир Миколайович переобрано на ту саму посаду 25.04.2014р.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Особа володiє 0,201% в статутному капiталi емітента.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який подовжено термін повноважень особи - 5 років згідно Статуту Товариства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх 5 років – Член наглядової ради.

Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 19 вiд 22.04.2014р.).

 

 

 

  1. 3.        Підпис

 3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади

Голова правління

 

 

         __________________

(підпис)

 

Г.Г.Бадалов

(ініціали та прізвище керівника)

 

 

М. П.

25.04.2014р.

(дата)

<!-- [noleech] --> Предлагаем узнать где можно недорого купить вышиванку. Вышиванку с Закарпатья надо покупать только в нашем интернет магазине. <!-- [/noleech] -->